test

Oferując Państwu swoją wiedzę oraz doświadczenie proponujemy różne możliwości współpracy w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz prywatnych oraz komercyjnych. Kompleksowa oferta obejmuje każdy etap działań – od projektu po realizację.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • kompleksowe i częściowe projekty wnętrz (np. zmiany lokatorskie na potrzeby deweloperów)
 • projekty “na odległość” dla inwestycji krajowych i zagranicznych
 • projekty branżowe (np. dla lokali użytkowych)
 • projekty aranżacji zieleni wokół budynków oraz projekty tarasów
 • zapewnienie obsługi wykonawczej dla realizacji naszych projektów
 • dostawę materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia
 • nadzory (różne formy) i realizacje “pod klucz”

To od Państwa oczekiwań uzależniamy zakres wykonywanych usług. Pragniemy dostosowywać się do gustu oraz potrzeb naszych Klientów – zarówno jeśli chodzi o projekt, konieczne konsultacje jak i wsparcie realizacyjne. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i gwarantujemy elastyczne podejście do współpracy.

Pamiętając, że tworzymy przestrzeń do życia i pracy dla naszych Klientów, ich potrzebom i oczekiwaniom podporządkowujemy nasz tok myślenia i kierunki działań projektowych. Siła kreowanych przez nas przestrzeni kryje się nie w poszczególnych elementach składowych, ale w spójnej, przemyślanej całości.

Może Cię również zainteresować: ETAPY WSPÓŁPRACY I WYKONAWSTWO

ETAPY WSPÓŁPRACY

Osoby zainteresowane naszymi usługami zapraszamy na niezobowiązujące, bezpłatne spotkanie, które służy prezentacji możliwych form współpracy. Pozwala ono na zaprezentowanie naszych atutów i świadome podjęcie przez Państwa decyzji o ewentualnej z nami współpracy.

1. ZBIERANIE INFORMACJI

Przed przystąpieniem do pierwszego etapu prac dążymy do jak najlepszego poznania Państwa oczekiwań i gustów. Dla naszych klientów przygotowaliśmy specjalną ankietę pozwalającą na dokładną analizę Państwa potrzeb funkcjonalnych i upodobań estetycznych. Jeśli Państwa czas na to pozwala zebrane informacje omawiamy szczegółowo na spotkaniu.

2. PRACA KONCEPCYJNA

Na pierwszym etapie prac przygotowujemy 2-3 koncepcje układu funkcjonalnego projektowanego wnętrza. Na bazie przedstawionych propozycji oraz otrzymanych uwag powstają kolejne korekty i finalnie ostateczny układ funkcjonalny wnętrza. Jego akceptacja pozwala na przejście do etapu przygotowania poglądowych wizualizacji komputerowych.

W oparciu o Państwa oczekiwania odnośnie stylu i charakteru projektowanego wnętrza budujemy trójwymiarowy model całego lokalu. W efekcie powstają dwie wersje kolorystyczne wizualizacji oparte o dopasowany do Państwa potrzeb układ funkcjonalny, „ubrane” w bryły, kolory, elementy wyposażenia i materiały.

Każdy etap prac i każda korekta są przesyłane do Państwa mailowo i omawiane w trakcie spotkań w pracowni lub w oparciu o komunikację na odległość. Dobór i prezentacja proponowanych materiałów wykończeniowych, przebiega równocześnie z pracami nad wizualizacjami lub następuje bezpośrednio po akceptacji ich finalnej wersji.

3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Akceptacja proponowanych rozwiązań kończy procesu kreacji. W oparciu o wypracowaną koncepcję przygotowujemy szczegółowy projektu wykonawczego w postaci rysunków technicznych – zwymiarowanych rzutów, przekrojów, rysunków mebli i innych indywidualnie projektowanych elementów wyposażenia oraz detali. Przeciętny czas przygotowania gotowej dokumentacji projektowej od momentu akceptacji finalnej koncepcji wynosi około 2-3 tygodni.

4. KOSZTORYSOWANIE

Równocześnie z dokumentacją techniczną przygotowujemy szczegółowy wykaz wszystkich elementów wyposażenia i materiałów wykończeniowych potrzebnych do realizacji wnętrza zgodnie z projektem. Zestawienie materiałowo-kosztowe zawiera również wycenę wykonania wszelkich prac jak i indywidualnie zaprojektowanych dla Państwa elementów wyposażenia, w tym mebli, przygotowaną przez sprawdzonych wykonawców.

5. NADZÓR I WYKONAWSTWO

W przypadku Państwa decyzji o potrzebie naszego wsparcia w postaci nadzoru autorskiego możemy zaproponować różne jego formy, począwszy od podstawowych konsultacji na miejscu inwestycji i czuwania nad spójnością prac realizacyjnych z wizją projektową po przejęcie pełnej koordynacji i przekazanie Inwestorowi gotowego, wykończonego „pod klucz” lokalu.

Niezależnie od Państwa decyzji co do kwestii nadzoru możemy zaproponować wparcie realizacyjne na stałe współpracujących z pracownią, sprawdzonych wykonawców mogących wykonać wszystkie prace i dostarczyć wszelkie niezbędne elementy wyposażenia. Możemy również zaproponować bezpośrednie dostawy wybranych lub wszystkich materiałów i elementów wyposażenia do Państwa lokalu organizowane przez naszą pracownię.

Może Cię również zainteresować: „NA ODLEGŁOŚĆ” I „POD KLUCZ”

PROJEKT

Stawiając sobie za cel tworzenie wnętrz dopasowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zarówno funkcjonalnych jak i estetycznych, na bazie naszych wieloletnich doświadczeń, wypracowaliśmy własny system pracy z Klientem. Optymalizuje on czas Inwestora, pozwala na prezentację różnorodnych możliwości, dopracowanie koncepcji, wypracowanie najlepszych rozwiązań i przemyślanego detalu.

W procesie projektowym nie tylko kreujemy, ale również doradzamy, pomagamy podejmować świadome decyzje, pokazujemy możliwości, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Finalny efekt, w postaci projektu urządzenia i wystroju wnętrza, jest wypadkową naszych działań i decyzji Inwestora, mieszanką oryginalną, bo spersonalizowaną pod kątem subiektywnych potrzeb.

Dla naszych Klientów przygotowujemy projekty o różnym zakresie. Do najczęściej wybieranych projektów należą projekt funkcjonalny lub kompleksowy.

Projekt funkcjonalny

Jest to forma projektu często wybierana przez osoby mogące dokonać zmian w układzie jeszcze budowanych obiektów, Inwestorów mogących dokonać tzw. zmian lokatorskich w budynkach wielorodzinnych lub Inwestorów samodzielnie realizujących inwestycje w postaci obiektów wolnostojących np. domów jednorodzinnych. Projekt funkcjonalny jest jednocześnie pierwszym etapem kompleksowego projektu wnętrza.

Projekt kompleksowy

Tworzenie projektu kompleksowego jest procesem pozwalającym na świadome przejście Inwestora od wstępnych wizji po finalną kreację wnętrza. Jednocześnie daje komplet informacji wykonawcom, pozwalając na sprawną realizację i wdrożenie planowanych założeń. Pozwala na domknięcie kwestii budżetowych i wdrożenie ewentualnych zmian czy oszczędności.

Projekt funkcjonalny zawiera:

 • propozycje funkcjonalne przestrzeni wraz z ilością korekt niezbędną do wypracowania satysfakcjonujących inwestora rozwiązań,
 • rysunki techniczne w postaci rzutów z określoną lokalizacją punktów instalacji elektrycznej, hydraulicznej, CO.

Projekt kompleksowy zawiera:

 • propozycje funkcjonalne przestrzeni wraz z ilością korekt niezbędną do wypracowania satysfakcjonujących Inwestora rozwiązań,
 • wizualizacje komputerowe pomieszczeń wraz z korektami,
 • szczegółową dokumentację techniczną, zawierająca wszystkie niezbędne rysunki potrzebne do realizacji wnętrza zgodnie z koncepcją zaakceptowaną przez Inwestora w fazie wizualizacji (rzuty wraz z dyspozycją dotycząca wszelkich instalacji, układem posadzek, projekty sufitów i innych zabudów o charakterze indywidualnym, przekroje wraz z detalami wykonawczymi, szkice elementów indywidualnych w tym wszelkich mebli, informacje materiałowe, opisy wykonawcze)
 • zestawienie materiałowo-kosztowe, zawierające gotowe i indywidualnie opracowane elementy wyposażenia wnętrza w tym: meble, oprawy oświetleniowe, wyposażenie łazienek, ceramikę, armaturę, okładziny ścienne i podłogowe, elementy uzupełniające, dywany, obrazy, grafiki, itp. (z informacją o proponowanym modelu, producencie, cenie jednostkowej, ilości, ewentualnych zamiennikach, możliwym miejscu zakupu)
 • wycenę kosztu realizacji prac wykończeniowych i aranżacyjnych

Może Cię również zainteresować: “POD KLUCZ” I WYKONAWSTWO

NADZÓR

Naszym klientom oferujemy możliwość objęcia prac realizacyjnych nadzorem autorskim ze strony pracowni. Celem nadzoru jest częściowe lub całkowite odciążenie inwestora z potrzeby czuwania nad realizacją prac wykończeniowych oraz zapewnienie spójności realizowanych prac z przygotowanym projektem wnętrza.

Rozumiejąc różne potrzeby naszych klientów oferujemy możliwość dopasowania zakresu nadzoru do indywidualnych potrzeb, począwszy od pojedynczych wizyt nadzoru, poprzez pakiety miesięczne, po najbardziej kompleksową obsługę w wariancie “pod klucz”.

Nadzór autorski w jego bazowej, prostej formie, ma formę spotkań roboczych z wykonawcami prac wykończeniowych na terenie inwestycji. Spotkania służą głównie ocenie spójności realizowanych prac z wizją zawartą w projekcie wnętrza, odpowiedzi na pytania wykonawców lub wprowadzania zmian jeśli takowe wymagane są w związku z nieprzewidzianymi wcześniej okolicznościami technicznymi lub wynikają ze zmian koncepcji inwestora co do rozwiązań szczegółowych.

Niezależnie od decyzji inwestora odnośnie usługi nadzoru możemy zapewnić obsługę wykonawczą oraz dostawy materiałów wykończeniowych i wyposażenia, w tym mebli i innych elementów na wymiar.

Może Cię również zainteresować: “NA ODLEGŁOŚĆ” I WYKONAWSTWO

WYKONAWSTWO

Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie na etapie realizacyjnym. Wiemy, że dobry projekt jest kluczem do pięknego i funkcjonalnego wnętrza. Wiemy też, jak istotne jest właściwe jego zrealizowanie, dlatego zapewniamy w tym względzie częściową lub kompleksową pomoc zależnie od potrzeb klienta.

Dążąc do zaoferowania naszym klientom maksimum komfortu w trakcie całego procesu wdrożeniowego podjęliśmy współpracę z grupą wyselekcjonowanych firm wykonawczych budując sprawdzony, świadczący wysokiej jakości usługi, zespół realizacyjny.

Zależnie od oczekiwań naszych klientów możemy zaoferować zarówno kompleksową obsługę wykonawczą jak i zapewnić obsługę wykonawców wybranej specjalizacji w przypadku samodzielnej realizacji nadzoru prac przez inwestora.

Opierając się o posiadane doświadczenie i sprawdzone firmy współpracujące, oferujemy m.in. pakiet ‘pod klucz’ pozwalający zdjąć z inwestora ciężar nadzorowania oraz koordynowania prac i dostaw, ludzi i firm.

Podstawowy pakiet firm, z którymi realizujemy rokrocznie, ku satysfakcji naszych klientów, wiele inwestycji na terenie całego kraju, jak również w wybranych przypadkach za granicą, jest niezmienny od kilku lat i zapewnia wykonanie min.:

 • prac ogólnobudowlanych (murarskich, instalacyjnych, glazurniczych, malarskich itp.)
 • prac stolarskich (meble na wymiar, drzwi i inne elementy stolarskie)
 • prac szklarskich (lustra, zabudowy i okładziny szklane itp.)
 • prac parkieciarskie (podłogi drewniane, schody, tarasy drewniane i inne)
 • prac kamieniarskich (okładziny ścienne i podłogowe, umywalki, blaty i inne)
 • systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
 • systemów instalacji inteligentnego domu, alarmowych i monitorujących
 • systemów multimedialnych, multiroom, nagłośnienia, audio-video itp.
 • prac kominiarskich
 • prac tapicerskich (w tym produkcja mebli na wymiar)
 • przesłon okiennych wewnętrznych i zewnętrznych manualnych i automatycznych
 • systemów SPA, sauen itp.
 • zieleni wokół budynków, tarasów oraz małej architektury ogrodowej

Może Cię również zainteresować: “POD KLUCZ” I “NA ODLEGŁOŚĆ”

“POD KLUCZ”

Rozszerzony nadzór autorski jest formą przejęcia w imieniu inwestora dozoru prac realizacyjnych. Jest to propozycja dla tych osób, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą samodzielnie uczestniczyć w procesie realizacji, które z powodu braku wiedzy fachowej lub czasu nie chcą same podejmować się wyzwania koordynacji prac.Wybór opcji “pod klucz”, pozwala na maksymalne odciążenie klienta z potrzeby kontaktów z wykonawcami i całkowite przejęcie koordynacji inwestycji.

Opcja nadzoru rozszerzonego “pod klucz” obejmuje m.in.:

 • zapewnienie obsługi realizacyjnej ze strony wyselekcjonowanych wykonawców rożnych branż oferujących zarówno wysoką jakość świadczonych usług jak i stosowne gwarancje na wykonane prace – wycena poszczególnych prac i elementów dokonywana jest na podstawie skończonego projektu wnętrza i staje się podstawą do decyzji klienta co do wyboru ekip realizacyjnych,
 • koordynację harmonogramu prac celem zapewnienia ich właściwej kolejności, płynności, terminowości i spójności z dokumentacją projektu wnętrza,
 • stały kontakt ze wszystkimi wykonawcami zaangażowanymi w proces realizacyjny celem doprecyzowania rozwiązań technologicznych i technicznych, kontroli ich zgodności z wizją projektową, nanoszenie zmian i wprowadzanie rozwiązań zamiennych jeśli takowe okażą się niezbędne z jakiejkolwiek przyczyny,
 • dokonanie w imieniu inwestora zakupu i dostaw materiałów wykończeniowych niezbędnych poszczególnym wykonawcom do realizacji wnętrza zgodnie z projektem (dotyczy elementów zaakceptowanych przez inwestora na etapie projektowym i zebranych w zestawieniu materiałowo-kosztowym),
 • dokonanie w imieniu inwestora zakupu i dostawy mebli i innych ustalonych elementów wyposażenia wnętrza, koordynację montaży wszelkich elementów zarówno gotowych jak i wykonanych w oparciu o rysunki przygotowane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

Może Cię również zainteresować: WYKONAWSTWO I “NA ODLEGŁOŚĆ”

“NA ODLEGŁOŚĆ”

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zdalnej pracy z klientami przebywającymi w dowolnym miejscu na świecie. Realizujemy projekty i wnętrza również w opcji „pod klucz” bez potrzeby angażowania klienta w wizyty na budowie.

W ramach “projektu na odległość” przeprowadzamy pełen, kompletny proces projektowy. Jedyną różnicą w stosunku do projektu realizowanego lokalnie jest sposób komunikacji z inwestorem – bezpośrednie spotkania zastępowane są poprzez komunikację za pomocą dostępnych mediów (spotkania on-line, telefon, e-mail).

Po przygotowaniu kompletnej dokumentacji projektowej, zależnie od lokalizacji inwestycji, możemy również zaproponować opcję “realizacji na odległość”. Usługa ta pozwala na zapewnienie częściowego lub pełnego wsparcia realizacji (nadzór, ekipy wykonawcze, dostawy materiałów). W najpełniejszej wersji zdejmuje z inwestora potrzebę bywania na miejscu inwestycji przekazując koordynację procesu wdrażania projektu naszej pracowni.

Usługa “na odległość”, zależnie od opcji, skierowana jest do osób, które:

 • posiadają nieruchomość w dowolnym miejscu w Polsce, Europie lub dowolnej innej lokalizacji na świecie i oczekują przygotowania projektu wnętrza bez potrzeby osobistych spotkań w pracowni lub projektu razem z częściowym wsparciem realizacyjnym (zakres uzależniony od lokalizacji inwestycji),
 • posiadają nieruchomość na terenie Warszawy i okolic, sami pozostają poza granicami kraju lub nie mogą z różnych przyczyn uczestniczyć w spotkaniach w pracowni i oczekują przygotowania projektu wnętrza lub kompleksowej obsługi włącznie z realizacją “pod klucz”.

Posiadamy doświadczenie w realizacji tego typu usług projektowych wraz ze wsparciem realizacyjnym na terenie UE oraz poza nią.

Może Cię również zainteresować: ETAPY WSPÓŁPRACY I “POD KLUCZ”

ARCHITEKTURA

Oferujemy naszym klientom wykonanie projektów architektonicznych budynków o dowolnej funkcji: rezydencji, domów jednorodzinnych, domów letniskowych, budynków apartamentowych, pensjonatów, budynków usługowych, budynków biurowych. Rozpoczynając pracę nad nowym projektem, korzystamy z naszego bogatego doświadczenia w tworzeniu różnorodnych obiektów. Są wśród nich prace nagradzane i wyróżniane w międzynarodowych konkursach, a także prezentowane w mediach w Polsce i za granicą.

W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno kompleksową obsługę projektową od fazy koncepcyjnej budynku, poprzez projekt budowlany i wykonawczy po możliwość realizacji projektu przez firmę budowlaną współpracującą z naszą pracownią.

Każdy projekt zaczynamy od poznania potrzeb i wizji inwestora i oceniamy możliwości jakie daje nam konkretna lokalizacja. W efekcie, powstają nowoczesne bryły korespondujące z otoczeniem i przyjazne dla użytkowników. W szerokim wachlarzu naszych usług architektonicznych znajdują się również przebudowy, dzięki którym już istniejące budynki zostają poddane całkowitej metamorfozie.

Więcej informacji dotyczących naszej oferty z zakresu architektury oraz pełniejsze portfolio dotyczące działań na tym polu znajdziecie Państwo na stronie internetowej pracowni architektonicznej EXTERIO będącej częścią GRUPY PROJEKTOWEJ HOLA. Adres strony znajduje się poniżej.

FAQ

Jaki zakres usług oferuje pracownia hola design?

Jako HOLA Design oferujemy szeroki zakres usług oraz różne możliwości współpracy w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz – zarówno prywatnych, jak i komercyjnych. Nasza kompleksowa oferta obejmuje każdy etap działań: od projektu po realizację. Zakres naszych usług dotyczy: kompleksowych i częściowych projektów wnętrz (np. zmiany lokatorskie na potrzeby deweloperów), projektów „na odległość” dla inwestycji krajowych i zagranicznych, projektów branżowych (np. dla lokali użytkowych), projektów aranżacji ogrodów i tarasów, zapewnienia obsługi wykonawczej dla realizacji naszych projektów, dostawę materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia, nadzoru (różne formy) i realizacji „pod klucz”. Rodzaj naszych usług uzależniamy zawsze od oczekiwań i potrzeb Klientów. Gwarantujemy elastyczne podejście do współpracy.

JAKIE SĄ ETAPY PRACY NAD PROJEKTEM?

Etapy pracy nad projektem wnętrza zależą od rodzaju tego projektu oraz uzgodnionego pomiędzy naszą pracownią a Klientem zakresu współpracy. Zasadniczo, proces projektowy można podzielić na pięć głównych obszarów:
1. Zbieranie informacji o oczekiwaniach i potrzebach Klienta.
2. Praca koncepcyjna nad projektem wnętrza.
3. Opracowanie kompletu potrzebnej dokumentacji technicznej.
4. Kosztorysowanie.
5. Nadzór i wykonawstwo.
Ze szczegółowymi opisami poszczególnych etapów można zapoznać się w zakładce „Wnętrza”

Z JAKIM WYPRZEDZENIEM NALEŻY ZGŁOSIĆ SIĘ DO ARCHITEKTA WNĘTRZ?

Czas w tym wypadku jest bezpośrednio związany ze skalą i poziomem skomplikowania projektu. Im większa powierzchnia mieszkania czy domu, a także im większy przewidywany zakres prac, tym wcześniej należy się skontaktować z architektem. Etap koncepcyjny trwa zwykle nie krócej niż kilka tygodni. Należy wciąć to pod uwagę zwłaszcza w sytuacji, kiedy dookreślony jest moment wprowadzenia się do nowo aranżowanego wnętrza. Generalnie proponujemy, aby w tym przypadku kierować się niezawodną zasadą „im wcześniej, tym lepiej”.

CZY JEST MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI PROJEKTU ZA GRANICĄ?

HOLA Design realizuje projekty dla inwestycji w dowolnej lokalizacji. W naszym portfolio znajdują się projekty m.in. ze Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Andory, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. W ramach „projektu na odległość” przeprowadzamy kompletny proces projektowy. Jedyną różnicą w stosunku do projektu realizowanego lokalnie jest sposób komunikacji z inwestorem – bezpośrednie spotkania zastępujemy kontaktem telefonicznym oraz e-mailowym. Realizując usługę „projektu na odległość” dla inwestycji znajdujących się poza granicami Polski, oferujemy możliwość dokonania inwentaryzacji lokalu po akceptacji przez inwestora dodatkowych kosztów dojazdu lub pracujemy na dostarczonych przez Klienta planach.

CZY W PRACOWNI HOLA DESIGN MOŻNA ZAMÓWIĆ PROJEKT BUDOWLANY DOMU?

W ramach Grupy Projektowej HOLA oferujemy wspólnie z pracownią EXTERIO usługi w zakresie projektowania budynków w każdej skali. Projektujemy i realizujemy zarówno domy jednorodzinne, jak i budynki użyteczności publicznej. Podejmujemy się przygotowywania zleceń od podstaw, a także planujemy przebudowy, poddając domy całkowitej metamorfozie. Usługę projektowania domów realizujemy kompleksowo w procesie wieloetapowej współpracy. W trakcie realizacji inwestycji sprawujemy nadzór autorski, czuwając nad prawidłowością przeprowadzanych prac oraz ich zgodnością z planami. Indywidualne projekty domów jesteśmy w stanie przygotować „pod klucz”.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Wyrażając zgodę, zgadzasz się na używanie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Privacy Settings saved!
Ustawienia prywatności

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Kontroluj swoje osobiste usługi plików cookie tutaj.


Niezbędne pliki cookie zapewniają podstawowe funkcje, takie jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to wpłynąć na działanie witryny.

Używamy niezbędnych plików cookie, aby nasza strona działała. Chcielibyśmy również ustawić opcjonalne pliki cookie dotyczące wydajności, aby pomóc nam je ulepszyć. Nie ustawimy opcjonalnych plików cookie, chyba że je włączysz. Korzystanie z tego narzędzia spowoduje ustawienie pliku cookie na Twoim urządzeniu, aby zapamiętać Twoje preferencje.

Chcielibyśmy ustawić pliki cookie Google Analytics, aby pomóc nam ulepszyć naszą stronę internetową poprzez zbieranie i raportowanie informacji o tym, jak z niej korzystasz. Cookies zbierają informacje w sposób, który nikogo bezpośrednio nie identyfikuje. Aby uzyskać więcej informacji na temat działania tych plików cookie, odwiedź naszą stronę Prywatność i pliki cookie.

Odrzuć wszystkie usługi
Zaakceptuj wszystkie usługi